You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Up
Ce forme de asistență oferă UE pentru IMM-uri ca acestea să reziste în perioada de criză?
În cadrul Inițiativei EU4Business, UE oferă asistență întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) în următoarele 3 domenii:
Beneficii derivate din Acordul de liber schimb cu UE
asistență tehnică specifică este oferită IMM-urilor moldovenești pentru a asigura că acestea pot beneficia din plin de regimul de liber schimb cu UE
Acces la finanțare și piețe
condiții speciale de creditare oferite în colaborare cu un număr de bănci moldovenești, precum și granturi pentru IMM-uri în anumite sectoare de afaceri
Servicii de asistență anticriză pentru afaceri
consultanță și oportunități de instruire online, inclusiv programe educaționale și de formare sectoriale, consultații de la experți recunoscuți
Unde pot obține un credit sau împrumut?
JSC Victoriabank
Citeste mai mult
JSC Moldova Agroindbank SA (MAIB)
Citeste mai mult
BCR S.A
Citeste mai mult
JSC Mobiasbanca
Citeste mai mult
BC ProCredit Bank SA
Citeste mai mult
O.C.N. «BT LEASING MD» S.R.L.
Citeste mai mult
Unde pot obține consultanță pentru afacerea mea?
Noul portal creat este un instrument național de informare pentru agenții economici implicați în comerțul internațional, pentru autorități, dar și pentru alte părți interesate, care vor beneficia de informații sigure, din prima sursă, cu privire la legislația vamală, regimurile și destinațiile vamale, declararea mărfurilor, clasificarea și originea acestora, acte permisive și regulile de trecere a mărfurilor și mijloacelor de transport peste frontieră.
Proiectele de consultanță pentru mediul de afaceri cu implicarea consultanților locali și internaționali desfășurate în cadrul Programului au ca scop consolidarea competitivității IMM-urilor, facilitarea exporturilor, adoptarea de noi standarde, familiarizarea cu regimul DFCTA, asigurarea unui acces mai facil la finanțare, precum și creșterea accesului la serviciile locale de consultanță pentru mediul de afaceri și îmbunătățirea calității acestor servicii.
Camera de Comerț și Industrie oferă cursuri/seminare și servicii de consultanță pentru mediul de afaceri, precum și informații despre reglementările în domeniul activității economice, despre uzanțele comerciale și bancare și oportunitățile comerciale.
Pe platforma EBA, reprezentanții IMM pot găsi informații utile cu privire la ateliere practice și sesiuni de coaching, precum și evenimente de colaborare în rețea, care contribuie la dezvoltarea abilităților tehnice și la o comunicare de afaceri mai deschisă și calitativă prin schimbul de cunoștințe și experiență.
Antreprenorii pot accesa mai multe informații despre tendințele internaționale moderne în dezvoltarea antreprenoriatului și modul de implementare a acestora în Republica Moldova.
ODIMM oferă antreprenorilor acces la programe și proiecte pentru dezvoltarea sectorului IMM, precum și servicii de consultanță, instruire și mentorat.
Oferă servicii de consultanță personalizate, adaptate modelului de afaceri și fiecare antreprenor este ghidat pas cu pas cum să inițieze o afacere, să acceseze granturi, să identifice noi piețe și să stabilească parteneriate de afaceri.
Programul "Femei în afaceri" ajută întreprinderile mici și mijlocii conduse de către femei să acceseze finanțarea și know-how-ul de care au nevoie pentru a se dezvolta.
Această platformă prezintă o listă cu linkuri active de programe care oferă asistență (scheme de credit, granturi sau subvenții) pentru antreprenorii moldoveni.
Pe această platformă, antreprenorii pot urmări cele mai recente știri despre afaceri, pot primi consultări de specialitate și pot urmări evenimentele din mediul economic.
Un program cuprinzător de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, cu consultanță în afaceri pentru îmbunătățirea performanței și dezvoltarea acestora.

Ce ajutor oferă Guvernul?
Guvernul Republicii Moldova întreprinde măsuri pentru a combate consecințele blocajului economic și pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă toate întreprinderile, în special IMM-urile.
Intrări fiscale imediate
 • Programul de subvenționare a dobânzilor

  Programul de subvenționare a dobânzilor conceput să faciliteze accesul întreprinderilor la contractarea creditelor în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020. Scopul programului constă în compensarea sumei dobânzii lunare achitate sau care urmează a fi achitată pentru creditele contractate.

  Rata maximă a dobânzii anuale subvenționate este 8,76% în monedă națională și 4,40% în valută străină, ce constituie rata medie ponderată anuală la creditele noi acordate pentru persoanele juridice pentru anul 2019 determinată de Banca Națională a Moldovei.

 • Programul de rambursare a tva

  Instituirea Programului de rambursare a TVA în perioada ulterioară, înregistrată pentru perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020.

  • Suma rambursării TVA va constitui mărimea minimă dintre următoarele sume:
   • suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, înregistrată pentru ultima perioadă;
   • suma achitată a deducerilor salariale (impozitul pe venit, asigurări sociale și PAOAM) aferente lunii de gestiune;
   • suma achitată a deducerilor salariale (impozitul pe venit, asigurări sociale și PAOAM) aferente lunii februarie 2020.
  • Suma cumulativă a subvenției pe perioada de plată (1 mai 2020 – 31 decembrie 2020) nu va depăși suma TVA destinată perioadei ulterioare, reflectată în declarația privind TVA pentru decembrie 2019;
  • Suma TVA destinată perioadei ulterioare se va diminua cu suma TVA rambursată.
  • În perioada stării de urgență, titularilor de patente de întreprinzător eliberate conform Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998 și persoanelor fizice care desfășoară activități conform capitolelor 102 și 103 din Titlul II al Codului fiscal nr.1163/1997, li se acordă ajutor de șomaj unic în cuantum de 2775,00 lei, cu condiția că în martie 2020 aceștia nu au realizat venit asigurat.
Programe și inițiative de amânare
Domeniul fiscal și al controlului de stat
 • Suspendarea termenelor pentru efectuarea auditurilor fiscale anterioare și/sau controalelor fiscale cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice;
 • Prelungirea cu 4 ani a garanției aplicării impozitului unic în mărime de 7% pentru rezidenții parcurilor IT (1 ianuarie 2026);
 • Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat (080001525) va putea prelua 24/24 toate întrebările legate de activitatea agenților economici pe perioada stării de urgență;
 • Instituirea moratoriului asupra tuturor controalelor de stat până la 1 iunie 2020. În cazul prelungirii stării de urgență, această perioadă va fi prelungită;
 • Prelungirea cu 30 de zile a termenului de examinare a cazurilor de încălcare a legislației fiscale și vamale sau de examinare a contestațiilor fiscale și vamale care a survenit în perioada stării de urgență declarată;
 • Anularea obligativității efectuării auditului obligatoriu al situațiilor financiare individuale pentru anul 2019, cu excepția entităților de interes public;
 • Amânarea termenului de prezentare a situațiilor financiare individuale pentru anul 2019 până la 29 mai 2020;
 • Optimizarea sistemului taxelor pentru resursele naturale prin reducerea acestora de la 7 la 3 taxe:
  • taxa pentru apă;
  • taxa pentru extragerea mineralelor utile și;
  • taxa pentru folosirea subsolului.
 • Acordarea dreptului la deducerea oricăror donații efectuate pe parcursul anului pentru combaterea coronavirusului (COVID-19) la conturile bancare deschise de Ministerul Finanțelor în acest sens sau către instituțiile medico-sanitare publice;
 • Sporirea accesibilității agricultorilor pentru ca aceștia să beneficieze de facilități la plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, prin care statul să subvenționeze 6% din 18%;
 • Majorarea bugetului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 • Majorarea cu 40% a alocațiilor pentru Ajutorul Social;
 • Majorarea transferurilor pentru acoperirea deficitului BASS;
 • Consolidarea veniturilor Fondului de susținere socială a populației;
 • Reducerea cotei TVA de la 20% la 15% pentru sectorul HORECA (din 01.05.2020).
 • Amânarea perioadei petrecerii Adunării Generale a Acționarilor a Societăților pe Acțiuni și a asociațiilor de economii și împrumut. Adunările generale anuale ale acționarilor în anul 2020 se vor desfășura în cel mult 2 luni, începând cu 29 mai 2020.
Ocuparea forței de muncă
 • Majorarea volumului fondului de șomaj de circa 6 ori;
 • Acordarea subvențiilor agenților economici care în perioada de criză achită plățile salariale.
 • Modificările în vederea ajustării prevederilor Legii Fondului de susținere socială a populației nr. 827/2000 (din 01.07.2020) vizează consolidarea surselor de finanțare a fondului, ceea ce va spori protecția socială a persoanelor defavorizate. Citeste mai mult
Alte măsuri cu privire la lichidități/garanții
 • Oferirea posibilității băncilor de amânare a ratelor de credite la persoanele juridice cu 3 luni (până la 30.06.2020).
 • Măsuri adiționale de stimulare a băncilor pentru a oferi credite economiei și cetățenilor în condiții mai avantajoase prin revederea spre diminuare a ratei de bază. Citeste mai mult
 • Încurajarea organizațiilor de creditare nebancară (organizații de microfinanțare) în diminuarea ratelor dobânzilor cu cel puțin 5% și acordarea înlesnirilor la plata creditelor până la data de 30.06.2020.
 • Amânarea plăților regulatorii către CNPF (companiile de asigurări, companiile de creditare nebancară și birourilor istoriilor de credite).Citeste mai mult
 • Majorarea cuantumului compensației din bugetul de stat a beneficiarilor programului de credite "Prima Casă".Citeste mai mult
 • Ministerul Economiei și Infrastructurii și ODIMM au lansat un program de suport pentru digitalizarea afacerilor, având drept scop susținerea transformării digitale și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, în vederea exploatării potențialului inovator și facilitării accesului companiilor la piețele interne și externe. Citeste mai mult

Aceste informații se bazează pe informațiile de pe site-urile web disponibile public la 22 mai 2020. EU4Business nu este responsabil pentru exactitatea acestor informații și disponibilitatea continuă a acestor facilități.

Există proiecte EU4Business care oferă granturi pentru IMM?

Granturile pentru IMM sunt disponibile prin următoarele programe.

PROGRAMUL DE CERCETARE ȘI INOVARE ORIZONT 2020. Orizont 2020 este cel mai amplu Program de cercetare și inovare al UE. Acesta promite mai multe inovații capitale, descoperiri si premiere mondiale, aducând ideile mărețe din laboratoare pe piață. Orizont 2020 este instrumentul financiar de implementare a Uniunii Inovării, inițiativa emblematică Europa 2020 ce vizează asigurarea competitivității globale în Europa.
Valabil până la 30.06.2020, cu un buget total pentru granturi de 223.938 Euro. Citiți mai departe

Grant direct oferit ODIMM „Suport pentru IMM-uri din zonele rurale”. Misiunea Beneficiarului acestui Proiect, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii – ODIMM este de a contribui la dezvoltarea unei economii naționale competitive prin dezvoltarea sectorului IMM din Moldova. Viziunea ODIMM este astfel să devină motorul principal al dezvoltării antreprenoriale locale și, în acest sens, ODIMM acționează de facto ca agenție de implementare a politicilor de dezvoltare a IMM-urilor din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova.
Valabil până la 30.11.2022, cu un buget total pentru granturi de 4.000.000 Euro. Citiți mai departe
Pentru informații suplimentare despre activitățile UE în Moldova, consultați Citiți mai departe

Ultimele stiri
Acorduri comerciale cu Georgia și Moldova – evaluare
Acorduri comerciale cu Georgia și Moldova – evaluare
20/03/2020
Evaluarea va examina costurile și beneficiile „Acordurilor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare ale UE” cu Georgia și Moldova. Acestea fac parte din Acordul de Asociere pe care fiecare țară îl...
Linia de creditare BERD-EU4Business ajută un brand vestimentar local să se extindă
Linia de creditare BERD-EU4Business ajută un brand vestimentar local să se extindă
24/01/2020
VASCONI este un brand vestimentar local care a reușit să se dezvolte datorită unui împrumut oferit de BERD în cadrul inițiativei EU4Business.
Asistență în domeniul elaborării colecțiilor de modă pentru IMM-urile din industria confecțiilor din Moldova.
Asistență în domeniul elaborării colecțiilor de modă pentru IMM-urile din industria confecțiilor din Moldova.
23/01/2020
Centrul internațional de comerț (ITC) organizează o serie de ateliere de lucru în domeniul creșterii eficienței vânzărilor pentru IMM-urile din Moldova în sectorul confecțiilor, în cadrul proiectului...